dijous, 21 de febrer de 2013

CONFERÈNCIES


Per a fer les conferències cal que:


- Us apunteu un dia a les graelles de secretaria
- Ens lliureu el guió que us hem lliurat amb una orientació del que dureu a terme
- Prepareu la conferència amb el vostre fill o filla
- Ens lliureu un petit treball, senzill i realitzat per l'infant seguint les orientacions que us hem posat a la circular:


          L’infant haurà d’elaborar un petit treball de la seva conferència (s’haurà de lliurar el dia de la conferència).
Les parts que haurà de tenir  el petit treball seran:
1.    Portada amb el títol i el nom del nen o nena.
2.    Desenvolupament del treball (explicació dels temes tractats a la conferència, informació rellevant, imatges que il·lustren allò que hem explicat...)
3.    Bibliografia (llistat del material consultat)
4.    Valoració del treball (com m’he sentit fent-lo, quina ajuda he rebut, què és el que m’ha costat més...).


Aquí en teniu alguns exemples:

Model A
Model B
Model C

El model A i C són projectes ja realitzats pels infants sense estar guiats. Hi manquen la bibliografia i la valoració.
Només són idees per tal d'inspirar-vos, no heu de fer una cosa complicada, cal que sigui de l'interès del nen o nena,  bonic i realitzada per l'infant .


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada